ชุดจับขอบข้างฟิล์ม จับขอบกระดาษ

ผู้ผลิต เครื่องจับขอบข้างฟิล์ม ระบบควบคุมขอบข้างม้วนฟิล์ม

เครื่องควบคุมตำแหน่งขอบข้างและจับกึ่งกลาง เว็บไกด์ (Web Guiding System) การควบคุมเว็บไกด์ ระบบการตรวจจับและควบคุมตำแหน่งขอบข้าง ระบบการตรวจจับเส้น ในอุตสาหกรรมสิ่งทอ กระดาษ กระดาษลูกฟูก การพิมพ์ การเคลือบ และยางรถยนต์