จาระบีกันยึด ทนความร้อนสูง

MOLYSLIP®

COPASLIP high-temperature anti-seize compound

จาระบีกันเกลียวยึด กันน็อตยึด ช่วยหล่อลื่น และยังช่วยป้องกันสนิม ป้องกันการผุกร่อนของพื้นผิว

สามารถทนอุณหภูมิสูง ได้ถึง 1100°C