สินค้าบริษัท แอดวานซ์ พลาสติก อินเตอร์เทรด จำกัด

2 หมู่ 10 ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 ประเทศไทย

Mobile & Line +66(0) 63 119 3952
Tel. +66(0) 2 337 3941
Fax. +66(0) 2 337 3942
Email api@advanced-intertrade.com