เครื่องทำลมเย็น เครื่องทำน้ำเย็น

เครื่องทำลมเย็น เครื่องทำน้ำเย็น

Air Chiller & Water Chiller

สำหรับเครื่องเป่ารีดพลาสติก/เครื่องเป่าฟิล์ม ทำลมเย็นสำหรับระบบจานลมเดี่ยว และระบบลมในโป่ง ระบบจานลมสองชั้น

และควบคุมการแลกเปลี่ยนลมร้อน-ลมเย็น ทำให้เพิ่มประสิทธิภาพงานเป่าฟิล์ม เพิ่มกำลังการผลิต และช่วยลดของเสีย