เม็ดล้างสกรู เม็ดล้างหัวไดย์

 

Ultra Plast เม็ดไล่เม็ดล้าง สารไล่ล้างทำความสะอาดสกรู หัวไดย์ ทางไหล สำหรับเครื่องขึ้นรูปพลาสติกทุกชนิด

หรือเพิร์จจิ้งคอมพาวด์ (Purging Compounds)

 

บริษัท อุลตร้า พลาส เอเชีย จำกัด คือผู้ผลิตสารไล่ล้างทำความสะอาด (Purging Compound) สำหรับเครื่องจักรขึ้นรูปพลาสติก

โดยได้ทำการผลิตและจัดจำหน่ายสารไล่ล้างทำความสะอาด สำหรับช่วยขจัดปัญหาต่าง ๆ ของผู้ผลิตในกลุ่มงานอุตสาหกรรมพลาสติกทั้งหมด

ไม่ว่าจะเป็น ปัญหาจุดดำ คราบเจล คราบไหม้ และงานเปลี่ยนสี เปลี่ยนเชื้อพลาสติก

สำหรับเครื่องเป่าฟิล์ม เครื่องรีดฟิล์ม เครื่องฉีด เครื่องรีดท่อ และอื่น ๆ