เม็ดล้างสกรู เม็ดล้างหัวไดย์

ผู้ผลิต เม็ดล้างเครื่องฉีด เม็ดล้างสกรูเครื่องฉีดพลาสติก (เม็ดล้างสกรู) เพิร์จจิ้งคอมพาวด์ (Purging Compounds) 

บริษัท อุลตร้า พลาส เอเชีย จำกัด คือผู้ผลิตสารไล่ล้างทำความสะอาด (Purging Compound) สำหรับเครื่องจักรขึ้นรูปพลาสติก โดยได้ทำการผลิตและจัดจำหน่ายสารไล่ล้างทำความสะอาด สำหรับช่วยขจัดปัญหาต่าง ๆ ของผู้ผลิตในกลุ่มงานอุตสาหกรรมพลาสติกทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็น ปัญหาจุดดำ คราบเจล คราบไหม้ และงานเปลี่ยนสี เปลี่ยนเชื้อพลาสติก สำหรับเครื่องเป่าฟิล์ม เครื่องรีดฟิล์ม เครื่องฉีด เครื่องรีดท่อ