เครื่องวัดและควบคุมความหนืด

ผู้ผลิต เครื่องวัดและควบคุมความหนืดหมึกพิมพ์ และกาว 

เครื่องวัดความหนืดสำหรับเครื่องพิมพ์กราเวียร์ (Viscosity Control for Gravure Printing) 

สำหรับเครื่องพิมพ์เฟคโซ่ (Viscosity Control for Flexo Printing) หรือ

และควบคุมความหนืดกาวสำหรับเครื่องเคลือบ (Viscosity Control for Coating Machine)