Plast Control

ผู้ผลิตเครื่องวัดและควบคุมเครื่องเป่าฟิล์ม

 

โดยมีเครื่องชั่งน้ำหนักและผสมเม็ดพลาสติก เครื่องเติมเม็ดพลาสติก เครื่องป้อนเม็ดสี (Gravimetric Control) 

เครื่องวัดและควบคุมหนา-บางฟิล์ม (Profile Measurement & Thickness Control) เครื่องปรับแต่งความหนา-บางฟิล์มอัตโนมัติ 

ชุดจานลมเครื่องเป่าฟิล์ม (Air Ring) เครื่องลำเลียงเม็ดพลาสติก ตะกร้าประคองโป่งฟิล์ม

ระบบท่อระบายความร้อนภายในโป่ง (IBC Control)

ชุดวัดและควบคุมความกว้างฟิล์ม (Width Measurement)

เครื่องมือแลปวัดหนาบางฟิล์ม เครื่องวัดความหนาฟิล์มสำหรับห้องทดลอง (Lab Thickness Measurement)