ชุดจับขอบข้าง งานฟิล์ม งานกระดาษ

 

Tougu Denki ผู้ผลิตเครื่องจับขอบข้างฟิล์ม ระบบควบคุมขอบข้างม้วนฟิล์ม จากไต้หวัน

ผลิตและจำหน่าย เครื่องควบคุมตำแหน่งขอบข้างและจับกึ่งกลาง, การควบคุมเว็บไกด์ (Web Guiding System), ระบบตรวจจับและควบคุมตำแหน่งขอบข้าง,

ระบบการตรวจจับเส้นใยในอุตสาหกรรมสิ่งทอ กระดาษ กระดาษลูกฟูก การพิมพ์ การเคลือบ และยางรถยนต์