เครื่องรีไซเคิลโซเว้นท์ เครื่องล้างชิ้นงาน

ผู้ผลิต เครื่องรีไซเคิลโซเว้นท์ (Solvent Recycle Machine) เครื่องล้างบล็อคกราเวียร์ เครื่องล้างเพลต เครื่องอัลตราโซนิค (Washing Machine, Ultrasonic Washing Machine)

IST จำหน่ายเครื่องกลั่นทินเนอร์ เครื่องกลั่นโซลเว้นท์ เครื่องรีไซเคิลน้ำมันทั้งแบบกลั่นเป็นรอบ 4-5 ชั่วโมงต่อรอบ โดยมีขนาดเครื่องตั้งแต่ 20ลิตร, 40ลิตร, 60ลิตร, 90ลิตร, 140ลิตร 200ลิตร หรือต้องการเป็นระบบอัตโนมัติคือเติมโซเว้นท์เข้าเครื่องอัตโนมัติ เมื่อเสร็จเครื่องเดรนกากทิ้งให้อัตโนมัติและสามารถกลั่นต่อเนื่องได้ 24 ชั่วโมง 

IST ยังมีเครื่องล้างบล็อคพิมพ์ อ่างพิมพ์ เครื่องล้างเพลต ทั้งระบบ Water base, Solvent base และเครื่องล้างอัลตราโซนิค