ใบมีดอุตสาหกรรม สำหรับงานบรรจุภัณฑ์อ่อนตัว

Industrial Blades

 

#82.015

length: 43 mm
width: 22 mm
thickness: 0.15 mm
material: Stainless Steel

#82.020

length: 43 mm
width: 22 mm
thickness: 0.15 mm
material: Stainless Steel

#856.022

length: 60 mm
width: 22 mm
thickness: 0.2 mm
material: Carbon Steel

#856.023

length: 60 mm
width: 22 mm
thickness: 0.2 mm
material: Stainless Steel

#880.040

length: 57 mm
width: 18.8 mm
thickness: 0.4 mm
material: Carbon Steel
description: extra wide bevel

#640.025

length: 38 mm
width: 8 mm
thickness: 0.25 mm
material: Carbon Steel

 

#90881.040

length: 57 mm
width: 18.8 mm
thickness: 0.4 mm
material: Carbon Steel
coating: TiN EN
description: extra wide bevel

#90880.040

length: 57 mm
width: 18.8 mm
thickness: 0.4 mm
material: Carbon Steel
coating: TiN EN
description: extra wide bevel

*สำหรับสินค้าขนาดอื่น ๆ กรุณาสอบถามเพิ่มเติม